LietuviųAnglų

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA       GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJA

Svetainės medis  Klauskite Pagalba neįgaliems VĮ Anykščių miškų urėdija

 
 

 

 Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Plačiau

 

 

 

 

Istorija
tarp
 

Prieškario Lietuvoje dešinėje Šventosios upės pusėje esantys miškai priklausė Šimonių urėdijai, kurios buveinė buvo Troškūnuose, o  kairėje – miškus administravo Utenos urėdija:  Pavarių, Romuldavos bei Anykščių girininkijos.

1943-1944 metais Utenos urėdijos buveinė buvo Pavarių girininkijoje. Jai vadovavo žinomas išeivijos miškininkas Jonas Kuprionis, anykštėnas, gimęs  Kiaušų kaime, Anykščių valsčiuje.

1958 metų gegužės 1 dieną tuometinio miškų ūkio ministro įsakymu buvo įsteigtas Anykščių miškų ūkis, apjungus Panevėžio miškų ūkio Raguvėlės girininkiją (3304 ha) ir Troškūnų girininkiją (4672 ha), Ukmergės miškų ūkio Kavarsko girininkiją (3694 ha), Utenos miškų ūkio Svėdasų girininkiją (6220 ha) ir Anykščių girininkiją (6319 ha), o rudenį iš Kupiškio miškų ūkio buvo prijungta 1040 ha.

Įsteigtam Anykščių miškų ūkiui buvo priskirta valdyti beveik 23 tūkst. ha miškų.

Pirmuoju vadovu buvo Adolfas Bulvidas (1958-1974 metai). 1974-1987 m. Anykščių miškų ūkiui vadovavo Pranas Sebeika.

Vyriausiuoju miškininku paskirtas žymus Anykščių krašto miškininkas Ipolitas Vilkončius (1958 – 1989 metai).

apie_mus_1

Miškų ūkio administracija įsikuria viloje Sportininkų gatvėje, o 1961 m.  rudenį persikelia į pastatą Vilniaus gatvėje, kurioje buvo pradėta statyti miškininkų gyvenvietė.

1959 m. sausio 1 dieną miškus administravo aštuonios girininkijos: Viešintų, Mikierių, Svėdasų, Raguvėlės, Juostininkų, Troškūnų, Romuldavos bei Anykščių.

1970 metais Anykščių miškų ūkis perorganizuojamas į miško pramonės ūkį, kadangi medienos ruošos   kasmetinės apimtys perkopė  60 tūkst m 3 per metus.

1973 metais Anykščių miško pramonės ūkis tampa naujai įsteigtu Rokiškio BMŪGS filialu.

apie_mus_2

 1974 metais 24 tūkst. ha valstybinių miškų administravo vienuolika girininkijų: Romuldavos, Anykščių, Dabužių, Juostininkų, Kavarsko, Mickūnų, Mikierių, Sedeikių, Svėdasų, Pavarių, Troškūnų. 1984 – 1991 metais - devynios girininkijos.

1990 metais Anykščių miškų ūkis atsiskiria nuo Rokiškio BMŪGS ir tampa savarankiška įmone. Tais pačiais metais pirmojo nepriklausomos Lietuvos Miškų ūkio ministro  V. Antanaičio sprendimu Anykščių miškų ūkis tampa Anykščių miškų urėdija,  o miškų ūkio direktorius Sigitas Kinderis – Anykščių miškų urėdu. Vyriausiuoju miškininku nuo 1989 m. iki šiol dirba Kęstutis Bilbokas.

 Atsiskyrus nuo Rokiškio BMŪGS, teko spręsti kaip apsirūpinti sodmenimis miškų atkūrimui.

1991 metais Pavarių g-jos daigyne 0,15 ha plote pasėtos eglės sėklos ir 1993 metais išauginta 85 tūkst. vnt pušies ir 30 tūkst. vnt eglės sėjinukų, 30 tūkst. vnt eglės sodinukų.1994 metais Mikierių g-jos šiltnamiuose išauginta 143 tūkst. vnt vienmetės pušies.

apie_mus_3Eglė pradėta auginti ritiniuose. 1995 metais Troškūnų ir Mikierių girininkijose išauginta ritiniuose 60 tūkst. vnt sodinukų, Pavarių g-jos medelyne išauginta 41 tūkst. vnt eglės sodinukų ir Juostininkų g-joje 20 tūkst. vnt. Šio kiekio sodmenų miškams atkurti nepakakdavo, todėl reikėjo pirkti trūkstamus kiekius iš kitų urėdijų medelynų.

Norint užtikrinti pakankamą sodmenų išauginimą ,   1997 metais  12 ha plote buvo įkurtas Pavarių medelynas.

Įrengta laistymo sistema (stacionari), iškastas 25 arų dydžio tvenkinys.

 

...IR DABARTIS

Šiuo metu urėdija patikėjimo teise valdo 17,8 tūkst. ha valstybinės reikšmės miškų plotą, kurį administruoja šešios girininkijos: Kavarsko, Mickūnų, Mikierių, Pavarių, Svėdasų ir Troškūnų.

Anykščių rajone miškai užima 55,8 tūkst. ha plotą arba beveik 32 % teritorijos. Vyrauja spygliuočių medynai. Pušynai sudaro  36 %, eglynai – 18 %, beržynai- 25 %, drebulynai – 4,5   %, juodalksnynai – 4,5 %, baltalksnynai – 9 %, uosynai- 2%, ąžuolynai -1%.

Privatūs miškai užima beveik 28 tūkst. ha plotą arba apie 51% visų rajono miškų. Valstybiniai miškai užima 17,9 tūkst. ha plotą arba 33 % rajono miškų. Daugiau nei 9 tūkst. ha arba 16 % miškų skirta nuosavybės teisių į nekilnojamą turtą atstatymui.

Darbuotojų skaičius per šiuos  dešimtmečius kito nuo 275 (1968 m.) iki 63 (2012 m.). Daugiausia dirbo 1995 metais  - per 350 ( tuo metu veikė Pavarių medienos perdirbimo cechas).

Nors Anykščių miškų urėdija yra viena mažiausių Lietuvoje pagal plotą,  iš kitų urėdijų tarpo išsiskiria urėdijos lėšomis įkurtu ir prižiūrimu laukinių gyvūnų aptvaru „Danielynu“, sumedėjusių augalų arboretumu su skulptūrų parku, miško muziejumi bei pažintiniu miško taku, moksliniu pagrindu išvystyta sėklininkystės baze, kurią sudaro pušies genetinis draustinis, 7 miško sėklinės plantacijos, 17 miško sėklinių medynų, 79 rinktiniai medžiai.

Miškininkystės pasiekimais 2011 m. Anykščių miškų urėdijos Mikierių girininkija tapo laureate respublikiniame neplynų kirtimų konkurse.

 

 

TROŠKŪNŲ MUZIEJUS. MIŠKO PAŽINIMO TAKAS.

ARBORETUMAS. SKULPTŪRŲ PARKAS

Troškūnų girininkijos pastate 2000 m. įkurtas miško muziejus. apie_mus_4Jame eksponuojami miške gyvenančių paukščių, smulkiosios faunos , vilko iškamšos, taip pat 1936 metų miškotvarkos medžiaga. Atskirai eksponuojami miškų ūkyje naudoti įrankiai, medienos ženklinimo numeratoriai, kleimai, aritmometrai, uniforminiai skiriamieji ženklai ir kt. Muziejaus ekspoziciją papildo buvusio Juostininkų girininko Alfonso Deresevičiaus iš medžio išdrožtos tauriojo elnio, briedžio, šerno bei stirnos figūros.apie_mus_5

Miško medžių ir medynų pažinimui įrengtas 1 km “Miško pažinimo takas”. Keliaujant šiuo taku galima pasigrožėti turtinga augmenija: Troškūnų miškams nebūdingu pušynėliu, bręstančiu beržynu, brandžiu drebulynu, pusamžiu ąžuolynu...Prie tako įrengtuose stenduose galima rasti išsamią informaciją apie tai, kas šiame miške auga. Bene įdomiausias miško tako eksponatas – 500 metų ąžuolas. Įspūdingi šalia pažintinio tako esantys ir kiti medžiai galiūnai: eglė, kurios aukštis siekia 32 m, uosis senolis, gyvuojantis jau trečią šimtmetį, 28 m aukščio pušis – ją rasite tako gale, šalia atokvėpiui įrengtos pavėsinės su laužaviete.

2005 m.  Troškūnų girininkijoje pradėtas kurti arboretumas. Universiteto botanikos sodo direktorius, dendrologas dr. Audrius Skridaila parengė projektą, pagal kurį arboretume turėtų augti apie 100 medžių, krūmų rūšių ir formų. Bendras arboretumo plotas -2,5 ha. Jį sudaro parkas ir dekoratyviniai augalai. Kolekcija kasmet papildoma naujais medeliais. Arboretumą papuošė skulptūrų parkas miško tema. Juos sukūrė skulptoriai,  dalyvavę 2008 m. vykusiame tarptautiniame plenere,  skirtame  Anykščių miškų urėdijos 50-čiui.

apie_mus_8 apie_mus_6 apie_mus_7

 

DANIELYNAS

Anykščių miškų urėdijoje Šimonių girios pietiniame pakraštyje, kur Šventosios upė išraižė Didžiąsias Mikierių kilpas, 2005 m. buvo įkurtas laukinių gyvūnų aptvaras. Miškininkų globojami čia gyvena įvairūs žvėrys: danieliai, muflonai, dėmėtieji elniai, šernai.

Pastaruosius labiausiai išgarsinęs

šernas Henrikas

 apie_mus_10 apie_mus_11 apie_mus_12

 

ŠVENTĖS

2008 m. gegužės mėnesį VĮ Anykščių miškų urėdija pažymėjo savo veiklos 50-etį. Anykščių bendruomenei, svečiams, buvusiems ir esamiems darbuotojams urėdija dovanojo visą eilę renginių. Tai ir medelių, skirtų miškininkų jubiliejui atminti, sodinimas miesto parke, miško sodinimo talka Kavarsko girininkijoje, ekskursijos į įdomiausias urėdijos vietas, aplankant „Danielyną“ Mikierių girininkijoje, rekreacinius įrenginius Troškūnų girininkijoje, Pavarių medelyną.

Daug dėmesio sulaukė urėdijos organizuotas tarptautinis tautodailininkų pleneras Troškūnų girininkijoje

apie_mus_13 apie_mus_14 apie_mus_15

  bei senovinių sielių palydos Šventosios upe.

apie_mus_18 apie_mus_16 apie_mus_17

apie_mus_19Šią gražią šventę vainikavo  renginys “Aš, Anykščių šilelis, gegužės naktį...”

(A. Baranausko prieš 150 metų parašyto “Anykščių šilelio” interpretacija šilelyje)

 

...''Dažnai miške lietuvis, ko verkia, nežino.

Ė tik junta dažniausiai, kad širdis neskaudžia,

Paskum ilgai krūtinėj šilelis kvėpuoja,

Atsidusus krūtinė lyg giria linguoja''...

 

A. Baranauskas “Anykščių šilelis”

 

tarp

VĮ Anykščių miškų urėdija

Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai.
Tel./faks. (+370 381) 58 577, el. paštas info@amu.lt 
www.amu.lt

Juridinių asmenų registro kodas 154117499, PVM kodas LT541174917
a.s. LT 154010043100080148, AB DNB bankas

Darbo laikas: I - IV 8.00 - 17.00; V 8.00 - 15.45, Pietų pertrauka 12.00 - 12.45

tarp
Naujienų prenumerata
© VĮ Anykščių miškų urėdija | Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos web design